Menu Sliding Logo App Search

Yann Tiersen

58 quan tâm

Ông nổi tiếng trong nước khi phát hành album thứ ba của ông, Le Phare, nhưng vẫn còn tương đối chưa biết bên ngoài nước Pháp cho đến khi việc phát hành số điểm của mình cho Destin d'Amélie Le fabuleux Poulain năm 2001, đó là một hỗn hợp của cả hai loại vật liệu mới và phát hành trước đó .Tiersen ủng hộ các piano, accordion,...

Xem tiểu sử

Bài hát Yann Tiersen (369)

Hent I

Hent I

Yann Tiersen

Pern

Pern

Yann Tiersen

Hent II

Hent II

Yann Tiersen

Porz Goret

Porz Goret

Yann Tiersen

Lok Gweltz

Lok Gweltz

Yann Tiersen

Hent III

Hent III

Yann Tiersen

Album Yann Tiersen (23)

EUSA

EUSA

Yann Tiersen

 La Phare

La Phare

Yann Tiersen

Amelia OST (Le Fabuleux Destin D'Amélie Poulain)

Amelia OST (Le Fabuleux Destin D'Amélie Poulain)

Yann Tiersen

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Limited Edition) OST (Pt.2)

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Limited Edition) OST (Pt.2)

Yann Tiersen

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Limited Edition) OST (Pt.1)

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Limited Edition) OST (Pt.1)

Yann Tiersen

Kalaboration CD2

Kalaboration CD2

Yann Tiersen

MV Yann Tiersen (3)

In Our Minds (Live On KEXP)

In Our Minds (Live On KEXP)

Yann Tiersen

Midsummer Evening (Live On KEXP)

Midsummer Evening (Live On KEXP)

Yann Tiersen

The Crossing (Live On KEXP)

The Crossing (Live On KEXP)

Yann Tiersen

Nghệ sĩ tương tự

Yiruma

Yiruma

quan tâm

Joe Hisaishi

Joe Hisaishi

quan tâm

Yanni

Yanni

quan tâm

Kevin Kern

Kevin Kern

quan tâm

Ryuichi Sakamoto

Ryuichi Sakamoto

quan tâm

Missa Johnouchi

Missa Johnouchi

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận