Menu Sliding Logo App Search

Walter Gieseking

0 quan tâm

Walter Wilhelm Gieseking (5 năm 1895 - 26 tháng 10 năm 1956) là một nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc một người Pháp gốc Đức.

Xem tiểu sử

Bài hát Walter Gieseking (207)

Piano Sonata No 32 In C Minor, Op 111 - 2 Arietta. Adagio Nolto Sempl

Piano Sonata No 32 In C Minor, Op 111 - 2 Arietta. Adagio Nolto Sempl

Walter Gieseking

Piano Sonata No 31 In A Flat, Op 110 - 1 Moderato Cantabile, Molto Espressivo

Piano Sonata No 31 In A Flat, Op 110 - 1 Moderato Cantabile, Molto Espressivo

Walter Gieseking

Piano Sonata No 31 In A Flat, Op 110 - Allegro Nolto-Adagio Ma Non Troppo-Fuga

Piano Sonata No 31 In A Flat, Op 110 - Allegro Nolto-Adagio Ma Non Troppo-Fuga

Walter Gieseking

Piano Sonata No 32 In C Minor, Op 111 - 1 Maestoso - Allegro Concertos Brio Ed Ap..

Piano Sonata No 32 In C Minor, Op 111 - 1 Maestoso - Allegro Concertos Brio Ed Ap..

Walter Gieseking

Piano Sonata No 30 In E, Op 109 - 2 Prestissiomo

Piano Sonata No 30 In E, Op 109 - 2 Prestissiomo

Walter Gieseking

Album Walter Gieseking (18)

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 7

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 7

Walter Gieseking

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 6

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 6

Walter Gieseking

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 5

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 5

Walter Gieseking

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 4

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 4

Walter Gieseking

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 3

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 3

Walter Gieseking

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 2

Gieseking Plays Beethoven Sonatas CD 2

Walter Gieseking

BÌNH LUẬN

Bình luận