Menu Sliding Logo App Search

Varduhi Yeritsyan

0 quan tâm

Bài hát Varduhi Yeritsyan (18)

Piano Sonata No. 5 In F Sharp Major. Op. 53 - Allegro Impetuoso Con Stravaganza

Piano Sonata No. 5 In F Sharp Major. Op. 53 - Allegro Impetuoso Con Stravaganza

Varduhi Yeritsyan

Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor, Op. 19 - II. Presto

Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor, Op. 19 - II. Presto

Varduhi Yeritsyan

Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor. Op. 19 - I. Andante

Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor. Op. 19 - I. Andante

Varduhi Yeritsyan

Piano Sonata No. 1 In F Minor, Op. 6 : IV. Funebre

Piano Sonata No. 1 In F Minor, Op. 6 : IV. Funebre

Varduhi Yeritsyan

Piano Sonata No. 1 In F Minor. Op. 6 : III. Presto

Piano Sonata No. 1 In F Minor. Op. 6 : III. Presto

Varduhi Yeritsyan

Piano Sonata No. 1 In F Minor. Op. 6 : II. Andante

Piano Sonata No. 1 In F Minor. Op. 6 : II. Andante

Varduhi Yeritsyan

Album Varduhi Yeritsyan (2)

Scriabin - Complete Piano Sonatas CD 2

Scriabin - Complete Piano Sonatas CD 2

Varduhi Yeritsyan

Scriabin - Complete Piano Sonatas CD 1

Scriabin - Complete Piano Sonatas CD 1

Varduhi Yeritsyan

BÌNH LUẬN

Bình luận