Menu Sliding Logo App Search

Van Cliburn

2 quan tâm

Bài hát Van Cliburn (10)

Polonaise in A-Flat Major, Op. 53

Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 "Heroic"

Van Cliburn

Nocturne in B, Op. 62, No. 1

Nocturne in B, Op. 62, No. 1

Van Cliburn

Etude in A Minor, Op. 25, No. 11,

Etude in A Minor, Op. 25, No. 11, "Winter Wind" (Remastered)

Van Cliburn

Etude in E Major, Op. 10, No. 3 (Remastered)

Etude in E Major, Op. 10, No. 3 (Remastered)

Van Cliburn

Ballade No. 3 in A-Flat, Op. 47 (1997 Remastered)

Ballade No. 3 in A-Flat, Op. 47 (1997 Remastered)

Van Cliburn

Waltz in C-Sharp Minor, Op. 64, No. 2 (1997 Remastered)

Waltz in C-Sharp Minor, Op. 64, No. 2 (1997 Remastered)

Van Cliburn

Album Van Cliburn (2)

My Favorite Chopin

My Favorite Chopin

Van Cliburn

Tchaikovsky - Piano Concerto No. 1

Tchaikovsky - Piano Concerto No. 1

Van Cliburn,Kirill Kondrashin

BÌNH LUẬN

Bình luận