Menu Sliding Logo App Search

Úc Khả Duy

718 quan tâm

Tên tiếng hoa : 郁可唯 Tên tiếng anh: Yisa Yu Quê: Giang Tô

Xem tiểu sử

Bài hát Úc Khả Duy (97)

Bút Pháp / 笔触

Bút Pháp / 笔触

Úc Khả Duy

Bút Pháp / 笔触 (Beat)

Bút Pháp / 笔触 (Beat)

Úc Khả Duy

Anh Có Biết / 你知道

Anh Có Biết / 你知道

Úc Khả Duy

Ghét / 记恨

Ghét / 记恨

Úc Khả Duy

Giao Lộ 30 / 三十而慄

Giao Lộ 30 / 三十而慄

Úc Khả Duy

Là Ai / 是谁

Là Ai / 是谁

Úc Khả Duy

Album Úc Khả Duy (13)

Bút Pháp / 笔触

Bút Pháp / 笔触

Úc Khả Duy

Yêu Chậm / 迟爱

Yêu Chậm / 迟爱

Úc Khả Duy

Một Lòng / 一心

Một Lòng / 一心

Úc Khả Duy, Tằng Nhất Minh

Ngang Qua Nhân Gian / 路过人间

Ngang Qua Nhân Gian / 路过人间

Úc Khả Duy

Trên Ban Công / 阳台上 (Single)

Trên Ban Công / 阳台上 (Single)

Úc Khả Duy

Trời Cao / 天高

Trời Cao / 天高

Úc Khả Duy

MV Úc Khả Duy (20)

青衣谣 / Thanh Y Dao (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

青衣谣 / Thanh Y Dao (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

Úc Khả Duy

问明月 / Hỏi Ánh Trăng (Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ OST)

问明月 / Hỏi Ánh Trăng (Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ OST)

Úc Khả Duy

原谅不美好 / Tha Thứ Không Đẹp Đẽ

原谅不美好 / Tha Thứ Không Đẹp Đẽ

Úc Khả Duy

温水 / Ôn Thủy

温水 / Ôn Thủy

Úc Khả Duy

原谅不美好 / Tha Thứ Không Đẹp Đẽ

原谅不美好 / Tha Thứ Không Đẹp Đẽ

Úc Khả Duy

放不下 / Không Thể Buông

放不下 / Không Thể Buông

Úc Khả Duy

Nghệ sĩ tương tự

Trương Kiệt

Trương Kiệt

quan tâm

Trương Bích Thần

Trương Bích Thần

quan tâm

Đổng Trinh

Đổng Trinh

quan tâm

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh

quan tâm

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận