Menu Sliding Logo App Search

Trương Đông Lương

365 quan tâm

ProfileName:張棟樑 Trương Đống Lương English name: Nicholas Teo Date of Birth :29 th November 1981 Quê Quán: Kuala Lumpur- MalaysiaLanguage :Mandarin (Phổ thông) , Cantonese ( Quảng Đông), English và Malaysia Sỏ thích: âm nhac,chơi bóng rổ,xem fim,và ăn Các Albums: 1st Choice Nicholas 首选张栋梁 (2004) Nicholas 1st...

Xem tiểu sử

Bài hát Trương Đông Lương (67)

Trải Qua / 经过

Trải Qua / 经过

Trương Đông Lương

寂寞边界 / Biên Giới Cô Đơn

寂寞边界 / Biên Giới Cô Đơn

Trương Đông Lương

年華 / Tuổi Trẻ

年華 / Tuổi Trẻ

Trương Đông Lương

偶像歌手 / Ca Sĩ Thần Tượng

偶像歌手 / Ca Sĩ Thần Tượng

Trương Đông Lương

遺憾的藝術 / Nghệ Thuật Của Nuối Tiếc

遺憾的藝術 / Nghệ Thuật Của Nuối Tiếc

Trương Đông Lương

現在你是怎樣的人? / Bây Giờ Bạn Là Người Như Thế Nào?

現在你是怎樣的人? / Bây Giờ Bạn Là Người Như Thế Nào?

Trương Đông Lương

Album Trương Đông Lương (8)

怎样的张栋梁 / To be...Nicholas / Trương Đống Lương Thế Nào

怎样的张栋梁 / To be...Nicholas / Trương Đống Lương Thế Nào

Trương Đông Lương

长假 / Long Vacation / Kỳ Nghỉ Dài

长假 / Long Vacation / Kỳ Nghỉ Dài

Trương Đông Lương

K Song Lover OST

K Song Lover OST

Phạm Dật Thần,Trương Đông Lương,Hứa Huệ Tân

别再惊动爱情/ Đừng Kinh Động Tình Yêu Nữa

别再惊动爱情/ Đừng Kinh Động Tình Yêu Nữa

Trương Đông Lương

別再驚動愛情/ Let’s Not Fall In Love Again

別再驚動愛情/ Let’s Not Fall In Love Again

Trương Đông Lương

只在乎你/ Only Care About You

只在乎你/ Only Care About You

Trương Đông Lương

MV Trương Đông Lương (21)

遺憾的藝術 / Nghệ Thuật Của Nuối Tiếc

遺憾的藝術 / Nghệ Thuật Của Nuối Tiếc

Trương Đông Lương

現在你是怎樣的人? / Bây Giờ Bạn Là Người Như Thế Nào?

現在你是怎樣的人? / Bây Giờ Bạn Là Người Như Thế Nào?

Trương Đông Lương

年华 / Tuổi Trẻ

年华 / Tuổi Trẻ

Trương Đông Lương

人生没有如果 / Đời Người Không Có Nếu Như

人生没有如果 / Đời Người Không Có Nếu Như

Trương Đông Lương

偶像歌手 / Ca Sĩ Thần Tượng

偶像歌手 / Ca Sĩ Thần Tượng

Trương Đông Lương

飞行部落 / Bộ Lạc Bay

飞行部落 / Bộ Lạc Bay

Trương Đông Lương

Nghệ sĩ tương tự

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Vương Tâm Lăng

Vương Tâm Lăng

quan tâm

Quang Lương

Quang Lương

quan tâm

Triệu Vy

Triệu Vy

quan tâm

Kim Sa

Kim Sa

quan tâm

Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận