Menu Sliding Logo App Search

Trevor Pinnock

0 quan tâm

Ông được biết đến với hiệp hội của mình với thời gian mà ông đã giúp phát hiện và chỉ đạo từ bàn phím trong hơn 30 năm trong baroque và cổ điển âm nhạc. Ông là cựu giám đốc nghệ thuật của National Arts Centre Orchestra và thành lập The Classical Band ở New York. Kể từ khi ông từ chức từ The English Concert vào năm...

Xem tiểu sử

Album Trevor Pinnock (75)

Haydn - 3 Violin Concertos

Haydn - 3 Violin Concertos

Trevor Pinnock, The English Concert, Simon Standage

Mozart 111 Masterworks  CD 35 - Great Mass In C Minor

Mozart 111 Masterworks CD 35 - Great Mass In C Minor

Trevor Pinnock

Bach - Goldberg Variations (No. 3)

Bach - Goldberg Variations (No. 3)

Trevor Pinnock

Bach - Goldberg Variations (No. 2)

Bach - Goldberg Variations (No. 2)

Trevor Pinnock

Bach - Goldberg Variations (No. 1)

Bach - Goldberg Variations (No. 1)

Trevor Pinnock

Mozart 111 Masterworks  CD 4 - Mozart Symphonien 4

Mozart 111 Masterworks CD 4 - Mozart Symphonien 4

Trevor Pinnock

BÌNH LUẬN

Bình luận