Menu Sliding Logo App Search

Trần Ỷ Trinh

12 quan tâm

Bài hát Trần Ỷ Trinh (182)

时间的歌 / Bài Ca Thời Gian

时间的歌 / Bài Ca Thời Gian

Trần Ỷ Trinh

太聪明 / Quá Thông Minh

太聪明 / Quá Thông Minh

Trần Ỷ Trinh

家 / Gia Đình

家 / Gia Đình

Trần Ỷ Trinh

让我想一想 / Để Tôi Nghĩ Một Chút

让我想一想 / Để Tôi Nghĩ Một Chút

Trần Ỷ Trinh

别送我回家 / Đừng Đưa Em Về Nhà

别送我回家 / Đừng Đưa Em Về Nhà

Trần Ỷ Trinh

旅行的意义 / Ý Nghĩa Của Chuyến Du Lịch

旅行的意义 / Ý Nghĩa Của Chuyến Du Lịch

Trần Ỷ Trinh

Album Trần Ỷ Trinh (23)

时间的歌 巡回演唱会影音记录 /  Songs of Transience Live (CD2)

时间的歌 巡回演唱会影音记录 / Songs of Transience Live (CD2)

Trần Ỷ Trinh

时间的歌 巡回演唱会影音记录 /  Songs of Transience Live (CD1)

时间的歌 巡回演唱会影音记录 / Songs of Transience Live (CD1)

Trần Ỷ Trinh

时间的歌 / Songs Of Transience / Thời Gian Của Bài Hát

时间的歌 / Songs Of Transience / Thời Gian Của Bài Hát

Trần Ỷ Trinh

夏季练习曲世界巡迴现场录音/ Chuyến Lưu Diễn Thế Giới Mùa Hè (CD2)

夏季练习曲世界巡迴现场录音/ Chuyến Lưu Diễn Thế Giới Mùa Hè (CD2)

Trần Ỷ Trinh

夏季练习曲世界巡迴现场录音/ Chuyến Lưu Diễn Thế Giới Mùa Hè (CD1)

夏季练习曲世界巡迴现场录音/ Chuyến Lưu Diễn Thế Giới Mùa Hè (CD1)

Trần Ỷ Trinh

Demo 4

Demo 4

Trần Ỷ Trinh

MV Trần Ỷ Trinh (5)

柏拉图式的爱情 / Prototype / Tình Yêu Theo Platon

柏拉图式的爱情 / Prototype / Tình Yêu Theo Platon

Trần Ỷ Trinh

Peace And Revolution

Peace And Revolution

Trần Ỷ Trinh

雨水一盒 / A Box Of Rain / Hộp Nước Mưa

雨水一盒 / A Box Of Rain / Hộp Nước Mưa

Trần Ỷ Trinh

流浪者之歌 / Gypsy In Memory / Bài Ca Của Người Lưu Lạc

流浪者之歌 / Gypsy In Memory / Bài Ca Của Người Lưu Lạc

Trần Ỷ Trinh

家 / Home / Nhà

家 / Home / Nhà

Trần Ỷ Trinh

Nghệ sĩ tương tự

Trần Thụy

Trần Thụy

quan tâm

Quách Thái Khiết

Quách Thái Khiết

quan tâm

Trần Tuệ Nhàn

Trần Tuệ Nhàn

quan tâm

Trác Văn Huyên

Trác Văn Huyên

quan tâm

Thái Kiện Nhã

Thái Kiện Nhã

quan tâm

Kim Hải Tâm

Kim Hải Tâm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận