Menu Sliding Logo App Search

Trần Quả

39 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 陈果 Tên Tiếng Anh: Fruit Chan

Xem tiểu sử

Bài hát Trần Quả (86)

此情可待 / Có Thể Đợi Chờ Tình Yêu Ấy

此情可待 / Có Thể Đợi Chờ Tình Yêu Ấy

Lâm Tử Tường, Trần Quả

蜗牛 / Ốc Sên

蜗牛 / Ốc Sên

Trần Quả

荡漾 / Gợn Sóng

荡漾 / Gợn Sóng

Trần Quả

日光机场 / Phi Trường Ánh Nắng

日光机场 / Phi Trường Ánh Nắng

Trần Quả

在水一方 / Miền Nước

在水一方 / Miền Nước

Trần Quả

I Believe

I Believe

Trần Quả

Album Trần Quả (7)

回心转意 / Hồi Tâm Chuyển Ý

回心转意 / Hồi Tâm Chuyển Ý

Trần Quả

讨你喜欢/ Làm Cho Anh Thích

讨你喜欢/ Làm Cho Anh Thích

Trần Quả

有空来坐坐/ Có Thời Gian Hãy Đến Chơi

有空来坐坐/ Có Thời Gian Hãy Đến Chơi

Trần Quả

明知故犯/ Biết Rõ Vẫn Làm

明知故犯/ Biết Rõ Vẫn Làm

Trần Quả

无心睡眠/ Không Muốn Ngủ

无心睡眠/ Không Muốn Ngủ

Trần Quả

印象/ Ấn Tượng

印象/ Ấn Tượng

Trần Quả

Nghệ sĩ tương tự

Vũ Quả

Vũ Quả

quan tâm

F4

F4

quan tâm

Trần Thụy

Trần Thụy

quan tâm

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm

quan tâm

Hàn Hồng

Hàn Hồng

quan tâm

Kim Hải Tâm

Kim Hải Tâm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận