Menu Sliding Logo App Search

Trần Ngọc Bảo

69 quan tâm

Quê quán : Hà Nội Tóm tắt tiểu sử: - Tốt nghiệp hệ chính quy từ 2 trường Đại học danh tiếng là Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Điện tử Viễn Thông năm 2010 và Đại học Ngoại Thương Hà Nội khoa Kinh tế đối ngoại năm 2009 - Tiếp tục theo học và hoàn thành Thạc sỹ của Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2012 - Bén duyên với...

Xem tiểu sử

Bài hát Trần Ngọc Bảo (45)

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover) (Beat)

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover) (Beat)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover)

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Sau Tất Cả (Cover) (Beat)

Sau Tất Cả (Cover) (Beat)

Trần Ngọc Bảo

Sau Tất Cả (Cover)

Sau Tất Cả (Cover)

Trần Ngọc Bảo

That Girl (Cover)

That Girl (Cover)

Trần Ngọc Bảo

That Girl (Cover) (Beat)

That Girl (Cover) (Beat)

Trần Ngọc Bảo

Album Trần Ngọc Bảo (1)

Addiction /중독 (Cover)

Addiction /중독 (Cover)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

MV Trần Ngọc Bảo (11)

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover)

Giá Như Mình Đã Bao Dung (Cover)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Sau Tất Cả (Cover)

Sau Tất Cả (Cover)

Trần Ngọc Bảo

I Will Go To You Like The First Snow (Cover)

I Will Go To You Like The First Snow (Cover)

Trần Ngọc Bảo

Vì Yêu Là Nhớ (Vietnamese/Chinese Version) (Cover)

Vì Yêu Là Nhớ (Vietnamese/Chinese Version) (Cover)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Addiction /중독 (Cover)

Addiction /중독 (Cover)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Nói Tan Là Tan

Nói Tan Là Tan

Trần Ngọc Bảo

Nghệ sĩ tương tự

Bảo Trân

Bảo Trân

quan tâm

Hoàng Châu

Hoàng Châu

quan tâm

Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc

Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc

quan tâm

Huỳnh Mỹ Ngọc

Huỳnh Mỹ Ngọc

quan tâm

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

quan tâm

Nguyễn Thạc Bảo Ngọc

Nguyễn Thạc Bảo Ngọc

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận