Menu Sliding Logo App Search

Tống Tổ Anh

11 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 宋祖英 Tên Tiếng Anh: Song Zuying

Xem tiểu sử

Bài hát Tống Tổ Anh (225)

大地飞歌(宋祖英)/ Hát Trên Mảnh Đất Lớn

大地飞歌(宋祖英)/ Hát Trên Mảnh Đất Lớn

Tống Tổ Anh

阿里山的姑娘/ Ali Girl

阿里山的姑娘/ Ali Girl

Tống Tổ Anh

天藍藍/ Blue Day

天藍藍/ Blue Day

Tống Tổ Anh

小背簍/Small Basket

小背簍/Small Basket

Tống Tổ Anh

母親您真偉大/You Really Great Mother

母親您真偉大/You Really Great Mother

Tống Tổ Anh

Album Tống Tổ Anh (24)

Enthralling Melodies From Song Zuying At Taipei Arena Concert

Enthralling Melodies From Song Zuying At Taipei Arena Concert

Tống Tổ Anh

飒爽英姿/ Sa Shuang Ying Zi (CD2)

飒爽英姿/ Sa Shuang Ying Zi (CD2)

Tống Tổ Anh

飒爽英姿/ Sa Shuang Ying Zi (CD1)

飒爽英姿/ Sa Shuang Ying Zi (CD1)

Tống Tổ Anh

踏歌起舞/ Singing And Dancing

踏歌起舞/ Singing And Dancing

Tống Tổ Anh

Solo Concert In The Golden Concert Hall,Vienna (CD2)

Solo Concert In The Golden Concert Hall,Vienna (CD2)

Tống Tổ Anh

Solo Concert In The Golden Concert Hall,Vienna (CD1)

Solo Concert In The Golden Concert Hall,Vienna (CD1)

Tống Tổ Anh

MV Tống Tổ Anh (7)

叫一声爸妈 / Kêu Một Tiếng Cha Mẹ (live)

叫一声爸妈 / Kêu Một Tiếng Cha Mẹ (live)

Tống Tổ Anh

越来越好 / Càng Ngày Càng Tốt Hơn

越来越好 / Càng Ngày Càng Tốt Hơn

Tống Tổ Anh

美丽的心情 / Tình Yêu Đẹp Tuyệt

美丽的心情 / Tình Yêu Đẹp Tuyệt

Tống Tổ Anh

好日子 / Ngày Tốt

好日子 / Ngày Tốt

Tống Tổ Anh

大地飞歌 / Đại Địa Phi Ca

大地飞歌 / Đại Địa Phi Ca

Tống Tổ Anh

东方之港 / Cảng Đông Phương

东方之港 / Cảng Đông Phương

Tống Tổ Anh

Nghệ sĩ tương tự

Đổng Trinh

Đổng Trinh

quan tâm

Trần Tuệ Nhàn

Trần Tuệ Nhàn

quan tâm

Thái Cầm

Thái Cầm

quan tâm

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

quan tâm

Trương Thiều Hàm

Trương Thiều Hàm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận