Menu Sliding Logo App Search

Tom Petty And The Heartbreakers

0 quan tâm

"Tom Petty And The Heartbreakers" là một ban nhạc rock được thành lập năm 1976 bởi nghệ sĩ guitar kiêm vocals Tom Petty. Các thành viên hiện tại: Tom Petty – lead vocals, rhythm guitar, harmonica (1976–present) Mike Campbell – lead guitar, mandolin (1976–present) Scott Thurston – rhythm guitar, harmonica, synthesizers,...

Xem tiểu sử

Album Tom Petty And The Heartbreakers (20)

Live 2013

Live 2013

Tom Petty And The Heartbreakers

Tom Petty & The Heartbreakers Greatest Hits (CD4)

Tom Petty & The Heartbreakers Greatest Hits (CD4)

Tom Petty And The Heartbreakers

Tom Petty & The Heartbreakers Greatest Hits (CD3)

Tom Petty & The Heartbreakers Greatest Hits (CD3)

Tom Petty And The Heartbreakers

Soundstage (Bonus CD)

Soundstage (Bonus CD)

Tom Petty And The Heartbreakers

Soundstage (Part 2)

Soundstage (Part 2)

Tom Petty And The Heartbreakers

Soundstage (Part 1)

Soundstage (Part 1)

Tom Petty And The Heartbreakers

BÌNH LUẬN

Bình luận