Menu Sliding Logo App Search

Tizzy Bac

12 quan tâm

Album Tizzy Bac (6)

Tri Nhân / 知人

Tri Nhân / 知人

Tizzy Bac

我想你会变成这样都是我害的/ Anh Nghĩ Em Trở Nên Như Vậy Cũng Tại Anh

我想你会变成这样都是我害的/ Anh Nghĩ Em Trở Nên Như Vậy Cũng Tại Anh

Tizzy Bac

如果看见地狱 我就不怕魔鬼/ If I See Hell, I Won't Be Afraid Of Demons

如果看见地狱 我就不怕魔鬼/ If I See Hell, I Won't Be Afraid Of Demons

Tizzy Bac

什么事都叫我分心/ Chuyện Gì Cũng Bắt Anh Phân Tâm

什么事都叫我分心/ Chuyện Gì Cũng Bắt Anh Phân Tâm

Tizzy Bac

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD2)

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD2)

Tizzy Bac

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD1)

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD1)

Tizzy Bac