Menu Sliding Logo App Search

Tizzy Bac

12 quan tâm

Bài hát Tizzy Bac (65)

Storm

Storm

Tizzy Bac

Cánh Chim Vàng / 金翅雀

Cánh Chim Vàng / 金翅雀

Tizzy Bac

Ce Soir

Ce Soir

Tizzy Bac

Dồng Hồ Cát / 沙漏

Dồng Hồ Cát / 沙漏

Tizzy Bac

Đừng Quên Tôi / 勿忘我

Đừng Quên Tôi / 勿忘我

Tizzy Bac

Gió Dữ / 暴風

Gió Dữ / 暴風

Tizzy Bac

Album Tizzy Bac (6)

Tri Nhân / 知人

Tri Nhân / 知人

Tizzy Bac

我想你会变成这样都是我害的/ Anh Nghĩ Em Trở Nên Như Vậy Cũng Tại Anh

我想你会变成这样都是我害的/ Anh Nghĩ Em Trở Nên Như Vậy Cũng Tại Anh

Tizzy Bac

如果看见地狱 我就不怕魔鬼/ If I See Hell, I Won't Be Afraid Of Demons

如果看见地狱 我就不怕魔鬼/ If I See Hell, I Won't Be Afraid Of Demons

Tizzy Bac

什么事都叫我分心/ Chuyện Gì Cũng Bắt Anh Phân Tâm

什么事都叫我分心/ Chuyện Gì Cũng Bắt Anh Phân Tâm

Tizzy Bac

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD2)

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD2)

Tizzy Bac

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD1)

告密的心/ The Tell-Tale Hear (CD1)

Tizzy Bac

MV Tizzy Bac (13)

你需要快樂才能活 我不用 / Anh Sống Cần Niềm Vui, Em Không Cần

你需要快樂才能活 我不用 / Anh Sống Cần Niềm Vui, Em Không Cần

Tizzy Bac

達特寇斯特米吐馬齊 / That Cost Me Too Much

達特寇斯特米吐馬齊 / That Cost Me Too Much

Tizzy Bac

飯後甜心 / Món Tráng Miệng

飯後甜心 / Món Tráng Miệng

Tizzy Bac

One by One oh We're Gonna Die

One by One oh We're Gonna Die

Tizzy Bac

会咬人的狗 / Con Chó Cắn Người

会咬人的狗 / Con Chó Cắn Người

Tizzy Bac

这是因为我们能感到疼痛 / Đó Là Vì Chúng Ta Cảm Nhận Được Nỗi Đau

这是因为我们能感到疼痛 / Đó Là Vì Chúng Ta Cảm Nhận Được Nỗi Đau

Tizzy Bac

Nghệ sĩ tương tự

F4

F4

quan tâm

Trần Thụy

Trần Thụy

quan tâm

Trương Hồng Lượng

Trương Hồng Lượng

quan tâm

Hàn Hồng

Hàn Hồng

quan tâm

The Wynners

The Wynners

quan tâm

Hoàng Tiểu Hổ

Hoàng Tiểu Hổ

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận