Menu Sliding Logo App Search

Tiết Chi Khiêm

2,949 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 薛之谦 Tên Tiếng Anh: Jacky Xue

Xem tiểu sử

Bài hát Tiết Chi Khiêm (86)

Thiên Phú / 天份

Thiên Phú / 天份

Tiết Chi Khiêm

Dường Như Anh Đã Gặp Qua Em / 我好像在哪见过你

Dường Như Anh Đã Gặp Qua Em / 我好像在哪见过你

Tiết Chi Khiêm

Bất Chấp / 肆无忌惮

Bất Chấp / 肆无忌惮

Tiết Chi Khiêm

Đó Là Cuộc Sống Sau Khi Em Rời Khỏi Bắc Kinh / 那是你離開了北京的生活

Đó Là Cuộc Sống Sau Khi Em Rời Khỏi Bắc Kinh / 那是你離開了北京的生活

Tiết Chi Khiêm

Hồ Ly / 狐狸

Hồ Ly / 狐狸

Tiết Chi Khiêm

Kẻ Quái Dị / 怪咖

Kẻ Quái Dị / 怪咖

Tiết Chi Khiêm

Album Tiết Chi Khiêm (18)

Thiên Phú / 天份

Thiên Phú / 天份

Tiết Chi Khiêm

Dường Như Anh Đã Gặp Qua Em / 我好像在哪见过你

Dường Như Anh Đã Gặp Qua Em / 我好像在哪见过你

Tiết Chi Khiêm

Tuyệt Nhất / 最好

Tuyệt Nhất / 最好

Tiết Chi Khiêm

Kẻ Lập Dị / 怪咖 (Single)

Kẻ Lập Dị / 怪咖 (Single)

Tiết Chi Khiêm

Tốt Nhất / 最好

Tốt Nhất / 最好

Tiết Chi Khiêm

Thanh Xuân Ngược Lối / 违背的青春

Thanh Xuân Ngược Lối / 违背的青春

Tiết Chi Khiêm

MV Tiết Chi Khiêm (18)

我害怕 / Anh Sợ

我害怕 / Anh Sợ

Tiết Chi Khiêm

我好像在哪见过你 / Anh Dường Như Đã Từng Gặp Em

我好像在哪见过你 / Anh Dường Như Đã Từng Gặp Em

Tiết Chi Khiêm

刚刚好 / Vừa Đủ

刚刚好 / Vừa Đủ

Tiết Chi Khiêm

初学者 / Người Bắt Đầu

初学者 / Người Bắt Đầu

Tiết Chi Khiêm

小孩 / Đứa Bé

小孩 / Đứa Bé

Tiết Chi Khiêm

Stay Here

Stay Here

Tiết Chi Khiêm

Nghệ sĩ tương tự

TFBoys

TFBoys

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Vương Nguyên (TFBoys)

Vương Nguyên (TFBoys)

quan tâm

Vương Tuấn Khải (TFBoys)

Vương Tuấn Khải (TFBoys)

quan tâm

Trương Kiệt

Trương Kiệt

quan tâm

Dịch Dương Thiên Tỷ (TFBoys)

Dịch Dương Thiên Tỷ (TFBoys)

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận