Menu Sliding Logo App Search

Tăng Bội Từ

61 quan tâm

Bài hát Tăng Bội Từ (30)

Chờ Đợi Không Chịu Thua / 不认输的等

Chờ Đợi Không Chịu Thua / 不认输的等

Tăng Bội Từ

Em Không Phải Người Anh Nên Yêu / 我不是你该爱的那个人

Em Không Phải Người Anh Nên Yêu / 我不是你该爱的那个人

Tăng Bội Từ

Em Yêu Anh / 我愛你

Em Yêu Anh / 我愛你

Tăng Bội Từ

Hữu Bất Thị Phi Yêu Nhĩ Đích Ái / 又不是非要你的愛

Hữu Bất Thị Phi Yêu Nhĩ Đích Ái / 又不是非要你的愛

Tăng Bội Từ

If You Leave Him At All / 你離開他了嗎

If You Leave Him At All / 你離開他了嗎

Tăng Bội Từ

Không Còn Sợ Cô Đơn / 不再怕寂寞

Không Còn Sợ Cô Đơn / 不再怕寂寞

Tăng Bội Từ

Album Tăng Bội Từ (6)

Hơn Cả Em Yêu Anh / 我爱你 以上

Hơn Cả Em Yêu Anh / 我爱你 以上

Tăng Bội Từ

曾我不是你该爱的那个人 / Em Không Phải Là Người Anh Nên Yêu

曾我不是你该爱的那个人 / Em Không Phải Là Người Anh Nên Yêu

Tăng Bội Từ

坦然 / Thản Nhiên

坦然 / Thản Nhiên

Tăng Bội Từ

不再怕寂寞 / Không Còn Sợ Cô Đơn

不再怕寂寞 / Không Còn Sợ Cô Đơn

Tăng Bội Từ

粉笔和涂鸦 / Phấn Và Graffiti

粉笔和涂鸦 / Phấn Và Graffiti

Tăng Bội Từ

我是曾沛慈 / Tôi Là Tăng Bội Từ

我是曾沛慈 / Tôi Là Tăng Bội Từ

Tăng Bội Từ

MV Tăng Bội Từ (7)

曾我不是你该爱的那个人 / Em Không Phải Là Người Anh Nên Yêu

曾我不是你该爱的那个人 / Em Không Phải Là Người Anh Nên Yêu

Tăng Bội Từ

不过失去了一点点 / Chẳng Qua Là Mất Đi Đôi Chút

不过失去了一点点 / Chẳng Qua Là Mất Đi Đôi Chút

Tăng Bội Từ

多年后 / Nhiều Năm Sau

多年后 / Nhiều Năm Sau

Tăng Bội Từ

黑框眼镜 / Mắt Kính Gọng Đen

黑框眼镜 / Mắt Kính Gọng Đen

Tăng Bội Từ

Một Người Nhớ Một Người / 一个人还是想着一个人

Một Người Nhớ Một Người / 一个人还是想着一个人

Tăng Bội Từ

坚强过头 / Kiên Cường Quá Mức

坚强过头 / Kiên Cường Quá Mức

Tăng Bội Từ

Nghệ sĩ tương tự

Hoa Thần Vũ

Hoa Thần Vũ

quan tâm

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

quan tâm

Hùng Tử Kỳ (SpeXial)

Hùng Tử Kỳ (SpeXial)

quan tâm

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận