Menu Sliding Logo App Search

Tám Vân

4 quan tâm

Nghệ sĩ Tám Vân và Nguyễn Phương cùng cộng tác trong đoàn hát Việt Kịch Năm Châu trong những năm từ 1954 đến 1956. Lúc đó tôi chỉ là một diễn viên phụ, còn anh Tám Vân là một kép trẻ đẹp trai, được đóng thế vai nghệ sĩ Năm Châu và vài lần hát vai kép chánh, đóng cặp với đôi nữ nghệ sĩ tài sắc Kim Cúc, Kim Lan. Nghệ...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Ngọc Văn

Ngọc Văn

quan tâm

Minh Tâm

Minh Tâm

quan tâm

Chí Tâm

Chí Tâm

quan tâm

Ba Vân

Ba Vân

quan tâm

Tâm Ánh

Tâm Ánh

quan tâm

Ái Vân

Ái Vân

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận