Menu Sliding Logo App Search

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

18 quan tâm

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir (còn được gọi là Tafelmusik ) là dàn nhạc baroque Canada chuyên về âm nhạc hòa tấu cổ điển opera. Họ thường thực hiện với dàn hợp xướng và chơi nhạc cụ cổ điển. Dàn nhạc được thành lập vào năm 1979 bởi nghệ sĩ chơi oboe Kenneth Solway và bassoonist Susan Graves.

Xem tiểu sử

Bài hát Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir (202)

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Vivace

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Vivace

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Allegro - Pastorale Largo

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Allegro - Pastorale Largo

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Allegro

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Allegro

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Adagio - Allegro - Adagio

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Adagio - Allegro - Adagio

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Vivace - Grave

Concerto VIII In G Minor Fatto Per La Notte Di Natale - Vivace - Grave

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Concerto XI In B Flat Major - Sarabanda: Largo

Concerto XI In B Flat Major - Sarabanda: Largo

Jeanne Lamon, Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Album Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir (14)

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 2)

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 2)

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir, Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 1)

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 1)

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir, Jeanne Lamon

WF.Bach Instrumental Music

WF.Bach Instrumental Music

Charlotte Nediger,Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Mozart - Symphonies No. 40 & 41

Mozart - Symphonies No. 40 & 41

Bruno Weil,Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Rameau Orchestral Suites CD 2

Rameau Orchestral Suites CD 2

Jeanne Lamon,Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Rameau Orchestral Suites CD 1

Rameau Orchestral Suites CD 1

Jeanne Lamon,Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir

Nghệ sĩ tương tự

Ensemble Baroque De Limoges

Ensemble Baroque De Limoges

quan tâm

Terry Oldfield

Terry Oldfield

quan tâm

Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann

quan tâm

Yuhki Kuramoto

Yuhki Kuramoto

quan tâm

Czech Philharmonic Orchestra

Czech Philharmonic Orchestra

quan tâm

Antal Doráti

Antal Doráti

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận