Menu Sliding Logo App Search

Reinhard Goebel

1 quan tâm

Reinhard Goebel (sinh 1952) là một Đức dẫn và nghệ sĩ violin chuyên về âm nhạc trên các công cụ xác thực. Goebel nhận được bài học violin đầu tiên của mình ở tuổi mười hai. Ông đã được một nhân vật quan trọng trong âm nhạc Ông chơi đàn vĩ cầm thuận tay trái (có nghĩa là, ngược lại với bình thường set-up) vì một số...

Xem tiểu sử

Bài hát Reinhard Goebel (500)

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Aria

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Aria

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Trezza

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Trezza

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Arietta variata

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia VII - Arietta variata

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Sonata. Adagio - Presto - Adagio

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Sonata. Adagio - Presto - Adagio

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Allamande

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Allamande

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Gigue - Variatio I & II

Biber: Harmonia artificioso-ariosa / Partia I - Gigue - Variatio I & II

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Album Reinhard Goebel (40)

Biber: Harmonia artificioso-ariosa

Biber: Harmonia artificioso-ariosa

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Bach: Brandenburg Concertos; Orchestral Suites; Chamber Music

Bach: Brandenburg Concertos; Orchestral Suites; Chamber Music

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Bachiana II - Music by the Bach Family: Concertos

Bachiana II - Music by the Bach Family: Concertos

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Bach, J.S.: Musical Offering; Harpsichord Sonata No.2 etc.

Bach, J.S.: Musical Offering; Harpsichord Sonata No.2 etc.

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Lamenti

Lamenti

Anne Sofie von Otter,Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel

Biber: Missa Salisburgensis

Biber: Missa Salisburgensis

Musica Antiqua Köln,Reinhard Goebel,Gabrieli Players,Paul McCreesh,Gabrieli Consort

Nghệ sĩ tương tự

Mozart

Mozart

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận