Menu Sliding Logo App Search

Quốc Dũng

1 quan tâm

Quốc Dũng sinh tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình ông hồi hương trở về Việt Nam. Năm 10 tuổi Quốc Dũng vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Song Ho Bum

Song Ho Bum

quan tâm

Anh Dũng

Anh Dũng

quan tâm

Lưu Quang Anh

Lưu Quang Anh

quan tâm

Park Bum Soo

Park Bum Soo

quan tâm

Kim Bum Soo

Kim Bum Soo

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận