Menu Sliding Logo App Search

Quartetto Italiano

2 quan tâm

Quartetto Italianok là bộ tứ tấu đàn dây của nước Ý được thành lập vào năm 1945 . Họ xuất hiện lần đầu vào năm 1945 với các bản nhạc lưu lại rất nhiều dấu ấn đối với công chúng nghe nhạc.

Xem tiểu sử

Bài hát Quartetto Italiano (500)

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 1. Allegro non troppo

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 1. Allegro non troppo

Maurizio Pollini,Quartetto Italiano

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 2. Andante, un poco adagio

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 2. Andante, un poco adagio

Maurizio Pollini,Quartetto Italiano

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 3. Scherzo (Allegro)

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 3. Scherzo (Allegro)

Maurizio Pollini,Quartetto Italiano

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 4. Finale (poco sostenuto - Allegro non troppo)

Brahms: Piano Quintet In F Minor, Op.34 - 4. Finale (poco sostenuto - Allegro non troppo)

Maurizio Pollini,Quartetto Italiano

Beethoven: String Quartet No.12 in E Flat Major, Op.127 - 1. Maestoso - Allegro

Beethoven: String Quartet No.12 in E Flat Major, Op.127 - 1. Maestoso - Allegro

Quartetto Italiano

Beethoven: String Quartet No.12 in E Flat Major, Op.127 - 2. Adagio ma non troppo e molto cantabile

Beethoven: String Quartet No.12 in E Flat Major, Op.127 - 2. Adagio ma non troppo e molto cantabile

Quartetto Italiano

Album Quartetto Italiano (90)

Beethoven: Complete String Quartets

Beethoven: Complete String Quartets

Quartetto Italiano

Haydn: 3 String Quartets Opp.3 No.5, 64 No.5 & 76 No.2

Haydn: 3 String Quartets Opp.3 No.5, 64 No.5 & 76 No.2

Quartetto Italiano,Paolo Borciani,Elisa Pegreffi,Piero Farulli,Franco Rossi

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 37

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 37

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 36

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 36

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 35

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 35

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 34

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 34

Quartetto Italiano

BÌNH LUẬN

Bình luận