Menu Sliding Logo App Search

Quartetto Italiano

2 quan tâm

Quartetto Italianok là bộ tứ tấu đàn dây của nước Ý được thành lập vào năm 1945 . Họ xuất hiện lần đầu vào năm 1945 với các bản nhạc lưu lại rất nhiều dấu ấn đối với công chúng nghe nhạc.

Xem tiểu sử

Album Quartetto Italiano (85)

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 37

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 37

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 36

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 36

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 35

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 35

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 34

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 34

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 33

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 33

Quartetto Italiano

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 32

Quartetto Italiano - Complete Decca, Philips & DG Recordings CD 32

Quartetto Italiano

BÌNH LUẬN

Bình luận