Menu Sliding Logo App Search

Powerman 5000

1 quan tâm

Powerman 5000 là nhóm nhạc industrial metal đến từ Massachussetts, Mỹ. Album trong sự nghiệp: True Force (1994) The Blood Splat Rating System (1995) Mega!! Kung Fu Radio (1997) Tonight the Stars Revolt! (1999) Anyone for Doomsday? (2001) Transform (2003) Destroy What You Enjoy (2006) Somewhere on the Other...

Xem tiểu sử

Album Powerman 5000 (11)

New Wave

New Wave

Powerman 5000

Copies, Clones & Replicants

Copies, Clones & Replicants

Powerman 5000

Somewhere On The Other Side Of Nowhere

Somewhere On The Other Side Of Nowhere

Powerman 5000

The Good, The Bad And The Ugly Vol. 1 CD2

The Good, The Bad And The Ugly Vol. 1 CD2

Powerman 5000

Korea Tour EP

Korea Tour EP

Powerman 5000

The Good, The Bad And The Ugly Vol. 1 CD1

The Good, The Bad And The Ugly Vol. 1 CD1

Powerman 5000

BÌNH LUẬN

Bình luận