Menu Sliding Logo App Search

Phương Tài

17 quan tâm

Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam chuyên ngành sáng tác âm nhạc Sống và làm việc tại Đà Nẵng Các album đã phát hành: - Tự tình - Lối về - Tình em vẫn đợi - Phương Tài Hát - Ngày xưa ơi - Hát trên những công trình điện

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Anh Tài

Anh Tài

quan tâm

Chế Tài

Chế Tài

quan tâm

Tai Phong

Tai Phong

quan tâm

Chí Tài

Chí Tài

quan tâm

Mạnh Tài

Mạnh Tài

quan tâm

Tài Lương

Tài Lương

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận