Menu Sliding Logo App Search

Phương Đại Đồng

54 quan tâm

Mặc dù hoạt động từ HongKong, song sự nghiệp cũng như mức độ nổi tiếng của Phương Đại Đồng lại lớn mạnh ở Đài Loan. Đó là bởi vì các bài hát của anh được hát bằng tiếng Quan Thoại nhiều hơn là tiếng Quảng. Giải thích cho cớ sự có phần hơi mâu thuẫn đó, Phương Đại Đồng nói rằng tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ thứ hai của...

Xem tiểu sử

Bài hát Phương Đại Đồng (285)

Giả Hành Tăng / 假行僧 (Live)

Giả Hành Tăng / 假行僧 (Live)

Phương Đại Đồng

Nam Nhi Đương Tự Cường /  男兒當自強 (Live)

Nam Nhi Đương Tự Cường / 男兒當自強 (Live)

Chung Trấn Đào, Phương Đại Đồng

Giao Lộ / 路口 (Live)

Giao Lộ / 路口 (Live)

Tiết Khải Kỳ, Phương Đại Đồng

放不過自己 / Unforgivable

放不過自己 / Unforgivable

Phương Đại Đồng

As I Do

As I Do

Phương Đại Đồng

很不低调 / HBDD

很不低调 / HBDD

Phương Đại Đồng

Album Phương Đại Đồng (29)

JTW 西游记 / Tây Du Ký (Disk 2 Gold)

JTW 西游记 / Tây Du Ký (Disk 2 Gold)

Phương Đại Đồng

JTW 西游记 / Tây Du Ký (Disk 1 Black)

JTW 西游记 / Tây Du Ký (Disk 1 Black)

Phương Đại Đồng

听 / Nghe

听 / Nghe

Phương Đại Đồng

危險世界 / Thế Giới Nguy Hiểm (Single)

危險世界 / Thế Giới Nguy Hiểm (Single)

Phương Đại Đồng

The SOULBOY Collection CD2

The SOULBOY Collection CD2

Phương Đại Đồng

The SOULBOY Collection CD1

The SOULBOY Collection CD1

Phương Đại Đồng

MV Phương Đại Đồng (34)

All Night

All Night

Phương Đại Đồng

味道 / Hương Vị

味道 / Hương Vị

Phương Đại Đồng, Zion.T

放不過自己 / Unforgivable

放不過自己 / Unforgivable

Phương Đại Đồng

Flow

Flow

Phương Đại Đồng, Vương Lực Hoành

很不低调 / HBDD

很不低调 / HBDD

Phương Đại Đồng

无所谓 / Que Sera / Không Sao Cả

无所谓 / Que Sera / Không Sao Cả

Phương Đại Đồng, Trương Lương Dĩnh

Nghệ sĩ tương tự

Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành

quan tâm

La Chí Tường

La Chí Tường

quan tâm

Tiêu Kính Đằng

Tiêu Kính Đằng

quan tâm

Đặng Lệ Quân

Đặng Lệ Quân

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

S.H.E

S.H.E

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận