Menu Sliding Logo App Search

Phó Đức Phương

35 quan tâm

Đam mê văn học, hội họa và thơ ca, lịch sử, với những thành công qua hai mươi năm làm việc, Phó Đức Phương thực sự là một trong không nhiều những "con chim đầu đàn" của một thế hệ nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng thời trước

Sinh năm Giáp thân 1944, là cháu của...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Khắc Hưng

Khắc Hưng

quan tâm

MIN

MIN

quan tâm

Phi Nhung

Phi Nhung

quan tâm

Lâm Chấn Khang

Lâm Chấn Khang

quan tâm

Bằng Kiều

Bằng Kiều

quan tâm

Anh Thơ

Anh Thơ

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận