Menu Sliding Logo App Search

Patrick Doyle

3 quan tâm

Patrick Doyle (sinh ngày 06 Tháng Tư năm 1953, Birkenshaw , South Lanarkshire , Scotland ) . Ông là một nhạc sĩ và là nhà soạn nhạc cho rất nhiều bộ phim.

Xem tiểu sử

Album Patrick Doyle (17)

The Emoji Movie OST

The Emoji Movie OST

Patrick Doyle

Puppeteer OST (P.2)

Puppeteer OST (P.2)

Patrick Doyle

Puppeteer OST (P.1)

Puppeteer OST (P.1)

Patrick Doyle

Much Ado About Nothing OST (P.2)

Much Ado About Nothing OST (P.2)

Patrick Doyle

Much Ado About Nothing OST (P.1)

Much Ado About Nothing OST (P.1)

Patrick Doyle

Henry V OST

Henry V OST

Patrick Doyle

BÌNH LUẬN

Bình luận