Menu Sliding Logo App Search

Ông Lập Hữu

27 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 翁立友Tên Tiếng Anh: Weng Li You

Xem tiểu sử

Bài hát Ông Lập Hữu (27)

如果沒有妳/ If Does Not Have You

如果沒有妳/ If Does Not Have You

Ông Lập Hữu

來去成空/ Come And Go Into Space

來去成空/ Come And Go Into Space

Ông Lập Hữu

火車火車/ Train Train

火車火車/ Train Train

Ông Lập Hữu

尚美麗的愛是妳/ Still Beautiful Love Was You

尚美麗的愛是妳/ Still Beautiful Love Was You

Ông Lập Hữu

故鄉的舊電影/ The Old Home Movies

故鄉的舊電影/ The Old Home Movies

Ông Lập Hữu

照過來/ According To Over

照過來/ According To Over

Ông Lập Hữu

Album Ông Lập Hữu (3)

求籤/ Qiu Qian

求籤/ Qiu Qian

Ông Lập Hữu

梦世间 经典集/ Dream The World (CD1)

梦世间 经典集/ Dream The World (CD1)

Ông Lập Hữu

梦世间 经典集/ Dream The World (CD2)

梦世间 经典集/ Dream The World (CD2)

Ông Lập Hữu

Nghệ sĩ tương tự

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

quan tâm

Triệu Vy

Triệu Vy

quan tâm

Thái Y Lâm

Thái Y Lâm

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Châu Du Dân

Châu Du Dân

quan tâm

Lâm Phong

Lâm Phong

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận