Menu Sliding Logo App Search

Nông Phu

19 quan tâm

FAMA (农夫), có nghĩa là nông dân ở Trung Quốc, Hong Kong là một bộ đôi của rap (Hip-hop) được thành lập bởi DJ Tommy bao gồm các thành viên C-Kwan và 6 Wing-. Họ là một phần của làn sóng hip-hop trong cảnh...

Xem tiểu sử

Bài hát Nông Phu (69)

农夫係你老死(Remix)(Feat. 嘉琳)/ Nông Phu Là Bạn Chí Cốt Của Ngươi

农夫係你老死(Remix)(Feat. 嘉琳)/ Nông Phu Là Bạn Chí Cốt Của Ngươi

Nông Phu

走先(致亡父)/ Đi Trước

走先(致亡父)/ Đi Trước

Nông Phu

再见Fanz(Feat. 嘉琳)/ Tạm Biệt Fanz

再见Fanz(Feat. 嘉琳)/ Tạm Biệt Fanz

Nông Phu

Color Production(I Want DJ Galaxy)Outro

Color Production(I Want DJ Galaxy)Outro

Nông Phu

陈展毅歌/ Nhạc Trần Triển Nghị

陈展毅歌/ Nhạc Trần Triển Nghị

Nông Phu

I Love U Bandz (Feat. Jan@秋红+MC仁)

I Love U Bandz (Feat. Jan@秋红+MC仁)

Nông Phu

Album Nông Phu (12)

音乐大亨/ Trùm Âm Nhạc

音乐大亨/ Trùm Âm Nhạc

Nông Phu

奇迹/ Miracle (CD2)

奇迹/ Miracle (CD2)

Nông Phu

奇迹/ Miracle (CD1)

奇迹/ Miracle (CD1)

Nông Phu

双囍临门 / Song Hỷ Lâm Môn

双囍临门 / Song Hỷ Lâm Môn

Nông Phu

O'FAMA

O'FAMA

Nông Phu

奇迹 / Kỳ Tích (Disc 1)

奇迹 / Kỳ Tích (Disc 1)

Nông Phu

MV Nông Phu (7)

同伴 / Bạn Đời

同伴 / Bạn Đời

Nông Phu

全民合拍 / Toàn Dân Hợp Tác

全民合拍 / Toàn Dân Hợp Tác

Nông Phu

Phiên Định Nhất Tộc OST

Phiên Định Nhất Tộc OST

Nông Phu

Rap Along Song

Rap Along Song

Nông Phu

Mang Bao Lì Xì Lại

Mang Bao Lì Xì Lại

Nhậm Hiền Tề, Nông Phu

Trái Bí Lớn (Trái Bí Lớn OST)

Trái Bí Lớn (Trái Bí Lớn OST)

Nông Phu

Nghệ sĩ tương tự

Hàn Hồng

Hàn Hồng

quan tâm

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

Quách Phú Thành

Quách Phú Thành

quan tâm

Lê Minh

Lê Minh

quan tâm

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

quan tâm

Thái Y Lâm

Thái Y Lâm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận