Menu Sliding Logo App Search

Thông thường, các ban nhạc technical/brutal death metal chủ yếu phổ biến qua những hình thức trao đổi demo,tape và phát hành album dưới những label nhỏ lẻ thuộc giới hạn underground scene. Nhưng cũng có một số ít trong đó trở thành những band tên tuổi, được một phần mainstream đón nhận như Death, Atheist hay Cryptopsy......

Xem tiểu sử

Bài hát Nile (105)

.The Inevitable Degradation Of Flesh (Instrumental Bonus Track)

.The Inevitable Degradation Of Flesh (Instrumental Bonus Track)

Nile

Enduring The Eternal Molestation Of Flame (Instrumental Bonus Track)

Enduring The Eternal Molestation Of Flame (Instrumental Bonus Track)

Nile

Supreme Humanism Of Megalomania

Supreme Humanism Of Megalomania

Nile

Tribunal Of The Dead

Tribunal Of The Dead

Nile

Ethno-Musicological Cannibalisms

Ethno-Musicological Cannibalisms

Nile

Album Nile (10)

At The Gate Of Sethu

At The Gate Of Sethu

Nile

Legacy of the Catacombs

Legacy of the Catacombs

Nile

Annihilation of the Wicked

Annihilation of the Wicked

Nile

In Their Darkened Shrines

In Their Darkened Shrines

Nile

In the Beginning

In the Beginning

Nile

Festivals of Atonement

Festivals of Atonement

Nile

BÌNH LUẬN

Bình luận