Menu Sliding Logo App Search

Tô Thanh Tùng

17 quan tâm

Ông sinh năm 1944 tại quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc, về sau thuộc về tỉnh Kiến Phong (ngày nay bao gồm thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng thuộc tỉnh Đồng Tháp). Lúc nhỏ ông sống cùng gia đình tại Đồng Tháp. Năm 19 tuổi, ông có sáng tác đầu tiên là bài Hồng Ngự mang tên em năm 1963. Năm 20 tuổi ông...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Đan Nguyên

Đan Nguyên

quan tâm

Chí Tài

Chí Tài

quan tâm

Gin Tuấn Kiệt

Gin Tuấn Kiệt

quan tâm

Lệ Quyên

Lệ Quyên

quan tâm

Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

quan tâm

M.O.M

M.O.M

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận