Menu Sliding Logo App Search

Ngũ Nguyệt Thiên

422 quan tâm

Mayday là một rock band Đài Loan được thành lập vào cuối thập niên 90 với năm thành viên: Ashin (A Tín) (hát chính), Monster và Stone (guitar), Masa (bass guitar) và Ming (trống).

Xem tiểu sử

Bài hát Ngũ Nguyệt Thiên (311)

如果我们不曾相遇 / Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

如果我们不曾相遇 / Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

Ngũ Nguyệt Thiên

你说那 C 和弦就是.../ Em Nói Hợp Âm Đô Chính Là...

你说那 C 和弦就是.../ Em Nói Hợp Âm Đô Chính Là...

Ngũ Nguyệt Thiên

What's Your Story

What's Your Story

Ngũ Nguyệt Thiên

轉眼 / Chớp Mắt

轉眼 / Chớp Mắt

Ngũ Nguyệt Thiên

任意門 / Cánh Cửa Thần Kỳ

任意門 / Cánh Cửa Thần Kỳ

Ngũ Nguyệt Thiên

終於結束的起點 / Điểm Bắt Đầu Cuối Cùng Cũng Kết Thúc

終於結束的起點 / Điểm Bắt Đầu Cuối Cùng Cũng Kết Thúc

Ngũ Nguyệt Thiên

Album Ngũ Nguyệt Thiên (27)

自传 / Mayday . history of Tomorrow / Tự Truyện

自传 / Mayday . history of Tomorrow / Tự Truyện

Ngũ Nguyệt Thiên

勇敢 / Braveness / Dũng Cảm (Single)

勇敢 / Braveness / Dũng Cảm (Single)

Ngũ Nguyệt Thiên

Your Legend ~燃ゆる命~

Your Legend ~燃ゆる命~

Ngũ Nguyệt Thiên

將軍令 / Tướng Quân Lệnh (Hoàng Phi Hồng 2014 OST)

將軍令 / Tướng Quân Lệnh (Hoàng Phi Hồng 2014 OST)

Ngũ Nguyệt Thiên

Mayday × 五月天 the Best of 1999 - 2013 (Japan Vesion)

Mayday × 五月天 the Best of 1999 - 2013 (Japan Vesion)

Ngũ Nguyệt Thiên

Do You Ever Shine? (Single)

Do You Ever Shine? (Single)

Ngũ Nguyệt Thiên

MV Ngũ Nguyệt Thiên (73)

Chúng Ta Của Sau Này

Chúng Ta Của Sau Này

Ngũ Nguyệt Thiên

如果我们不曾相遇 / Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

如果我们不曾相遇 / Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ (Tru Tiên Thanh Vân Chí OST)

Ngũ Nguyệt Thiên

頑固 / Tough / Ngoan Cố (Live Version)

頑固 / Tough / Ngoan Cố (Live Version)

Ngũ Nguyệt Thiên

好好 (想把你寫成一首歌) / Rất Tốt (Thật Muốn Mang Em Viết Thành Một Bài Hát)

好好 (想把你寫成一首歌) / Rất Tốt (Thật Muốn Mang Em Viết Thành Một Bài Hát)

Ngũ Nguyệt Thiên

頑固 / Ngoan Cố

頑固 / Ngoan Cố

Ngũ Nguyệt Thiên

后来的我们 / Chúng Ta Sau Này (Vietsub)

后来的我们 / Chúng Ta Sau Này (Vietsub)

Ngũ Nguyệt Thiên

Nghệ sĩ tương tự

TFBoys

TFBoys

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Tiết Chi Khiêm

Tiết Chi Khiêm

quan tâm

Vương Nguyên (TFBoys)

Vương Nguyên (TFBoys)

quan tâm

Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt

quan tâm

Vương Tuấn Khải (TFBoys)

Vương Tuấn Khải (TFBoys)

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận