Menu Sliding Logo App Search

Minh Kỳ

1 quan tâm

Minh Kỳ (1930-1975) là nhạc sĩ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.

Ông tên thật là Vĩnh Mỹ, ra đời tại Nha Trang-Khánh Hòa. Ông là một trong 3 thành viên của nhóm Lê Minh Bằng. Ông cũng là đại uý cảnh sát Việt Nam Cộng Hoà.

Xem tiểu sử

BÌNH LUẬN

Bình luận