Menu Sliding Logo App Search

Low là một nhóm indie rock Mỹ từ Duluth, Minnesota, được thành lập vào năm 1993. Tính đến năm 2010, nhóm bao gồm Alan Sparhawk (guitar và hát chính) và Mimi Parker (trống và giọng hát), cả hai thành viên sáng lập, và Steve Garrington (bass guitar).

Xem tiểu sử

Bài hát Low (48)

Untitled 1

Untitled 1

Low

Untitled 2

Untitled 2

Low

Untitled 3

Untitled 3

Low

Untitled 4

Untitled 4

Low

Untitled 5

Untitled 5

Low

Untitled 6

Untitled 6

Low

Album Low (6)

The Exit Papers (EP)

The Exit Papers (EP)

Low

Ones And Sixes

Ones And Sixes

Low

Bombscare EP

Bombscare EP

Low,Spring Heel Jack

In The Fishtank 7 (EP)

In The Fishtank 7 (EP)

Low,Dirty Three

Christmas (EP)

Christmas (EP)

Low

Songs For A Dead Pilot EP

Songs For A Dead Pilot EP

Low

MV Low (2)

What Part Of Me (Later… With Jools Holland)

What Part Of Me (Later… With Jools Holland)

Low

Waiting (Later... With Jools Holland)

Waiting (Later... With Jools Holland)

Low

Nghệ sĩ tương tự

U2

U2

quan tâm

Kamelot

Kamelot

quan tâm

Avenged Sevenfold

Avenged Sevenfold

quan tâm

Lewis Del Mar

Lewis Del Mar

quan tâm

Arctic Monkeys

Arctic Monkeys

quan tâm

Halestorm

Halestorm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận