Menu Sliding Logo App Search

Little My

9 quan tâm

Little My là một ban nhạc pop twee từ Cardiff, xứ Wales là biểu diễn trực tiếp từ  ngày 10 tháng 03 năm 2006 - 10 tháng 3 năm 2010. Họ đã rất nổi tiếng đối với tai con vật trang phục mặc trên sân khấu và hỗn loạn và đôi khi shambolic của họ biểu diễn trực tiếp

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

My Disco

My Disco

quan tâm

My Baby

My Baby

quan tâm

My Bubba

My Bubba

quan tâm

My Funeral

My Funeral

quan tâm

My Ruin

My Ruin

quan tâm

Ronny My

Ronny My

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận