Menu Sliding Logo App Search

Lexy & K-Paul

2 quan tâm

Lexy & K-Paul bao gồm Lexy - Alexander Gerlach (sinh ngày 14 Tháng Một 1976 tại Dresden) và K-Paul - Kai Michael Paul - trước đây là Kai Michael Fuchs (sinh ngày 5 tháng 11 năm 1973 tại Berlin).

Xem tiểu sử

Bài hát Lexy & K-Paul (83)

Der Fernsehturm (Original)

Der Fernsehturm (Original)

Lexy & K-Paul

Girls Get It First (Original)

Girls Get It First (Original)

Lexy & K-Paul

Dancing (Original)

Dancing (Original)

Lexy & K-Paul

Love To Feel (Original)

Love To Feel (Original)

Lexy & K-Paul

Vicious Love (Original)

Vicious Love (Original)

Lexy & K-Paul

Let's Play (Original)

Let's Play (Original)

Lexy & K-Paul

Album Lexy & K-Paul (15)

Gassenhauer Rework 1999-2015 (CD2)

Gassenhauer Rework 1999-2015 (CD2)

Lexy & K-Paul

Gassenhauer Rework 1999-2015 (CD1)

Gassenhauer Rework 1999-2015 (CD1)

Lexy & K-Paul

East End Boys (CD2)

East End Boys (CD2)

Lexy & K-Paul

Abrakadabra (CD2)

Abrakadabra (CD2)

Lexy & K-Paul

Abrakadabra (CD1)

Abrakadabra (CD1)

Lexy & K-Paul

Komisch Elektronisch The Mix Compilation (CD3)

Komisch Elektronisch The Mix Compilation (CD3)

Lexy & K-Paul,Various Artists

BÌNH LUẬN

Bình luận