Menu Sliding Logo App Search

Leslie Howard

0 quan tâm

Leslie Howard AM là một nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc người Úc. Ông nổi tiếng vì là nghệ sĩ piano solo duy nhất đã ghi nhận những tác phẩm hoàn chỉnh cho piano của Franz Liszt , một dự án hơn 300 buổi chiếu ra mắt. Leslie Howard đã được trao giải Grand Prix du Disque trên năm lần, và đặc biệt hơn nữa Grand...

Xem tiểu sử

Bài hát Leslie Howard (500)

Stravinsky: Petrouchka / Scene 2 - Petrouchka's Room

Stravinsky: Petrouchka / Scene 2 - Petrouchka's Room

Nhiều nghệ sĩ

Stravinsky: Petrouchka / Scene 3 - The Moor's Room - Dance Of The Ballerina

Stravinsky: Petrouchka / Scene 3 - The Moor's Room - Dance Of The Ballerina

Nhiều nghệ sĩ

Stravinsky: Petrouchka / Scene 3 - Waltz (The Ballerina And The Moor)

Stravinsky: Petrouchka / Scene 3 - Waltz (The Ballerina And The Moor)

Nhiều nghệ sĩ

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - The Shrovetide Fair (Evening)

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - The Shrovetide Fair (Evening)

Nhiều nghệ sĩ

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - Dance Of The Wet-Nurses

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - Dance Of The Wet-Nurses

Nhiều nghệ sĩ

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - Dance Of The Peasant And The Bear

Stravinsky: Petrouchka / Scene 4 - Dance Of The Peasant And The Bear

Nhiều nghệ sĩ

Album Leslie Howard (140)

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 2

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 2

Leslie Howard

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 1 (No. 2)

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 1 (No. 2)

Leslie Howard

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 1 (No. 1)

Over The Hills And Far Away - Piano Music Vol 1 (No. 1)

Leslie Howard

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.3

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.3

Leslie Howard

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.2

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.2

Leslie Howard

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.1

Liszt: New Liszt Discoveries, Vol. 3 Disc 2 No.1

Leslie Howard

BÌNH LUẬN

Bình luận