Menu Sliding Logo App Search

Leonhardt Gustav

0 quan tâm

Leonhardt Gustav (30 tháng 5 năm 1928, 's-Graveland - 16 tháng 1 năm 2012, Amsterdam) là một dây dẫn, nghiên cứu âm nhạc, giáo viên và biên tập viên nổi tíêng của Hà Lan. Leonhardt là một nhân vật hàng đầu trong phong trào thực hiện nhạc cụ thời kỳ. Ông chơi nhiều nhạc cụ, bao gồm cả harpsichord, ống cơ quan, claviorganum...

Xem tiểu sử

Bài hát Leonhardt Gustav (500)

Muffat - Toccata 1

Muffat - Toccata 1

Leonhardt Gustav

Pachelbel - Aria Sebaldina Con Variazioni

Pachelbel - Aria Sebaldina Con Variazioni

Leonhardt Gustav

Muffat - Toccata 5

Muffat - Toccata 5

Leonhardt Gustav

Pachelbel - Wir Glauben All An Einen Gott

Pachelbel - Wir Glauben All An Einen Gott

Leonhardt Gustav

Pachelbel - Aria Con Variazioni

Pachelbel - Aria Con Variazioni

Leonhardt Gustav

Pachelbel - Toccata

Pachelbel - Toccata

Leonhardt Gustav

Album Leonhardt Gustav (84)

Baroque Masterpieces CD 56 - Froberger, Kerll, Pachelbel, Muffat Organ Works

Baroque Masterpieces CD 56 - Froberger, Kerll, Pachelbel, Muffat Organ Works

Leonhardt Gustav

Baroque Masterpieces CD 42 - Purcell; Locke Anthems And Hymns

Baroque Masterpieces CD 42 - Purcell; Locke Anthems And Hymns

Leonhardt Gustav

Baroque Masterpieces CD 38 - Lully Ballet Le Bourgeois Gentil CD 2

Baroque Masterpieces CD 38 - Lully Ballet Le Bourgeois Gentil CD 2

Leonhardt Gustav, La Petite Bande

Baroque Masterpieces CD 37 - Lully Ballet Le Bourgeois Gentil CD 1

Baroque Masterpieces CD 37 - Lully Ballet Le Bourgeois Gentil CD 1

Leonhardt Gustav, La Petite Bande

Baroque Masterpieces CD 16 - Bach Secular Cantatas

Baroque Masterpieces CD 16 - Bach Secular Cantatas

Leonhardt Gustav, Various Artists

Baroque Masterpieces CD 9 - Bach The Well-Tempered Clavier

Baroque Masterpieces CD 9 - Bach The Well-Tempered Clavier

Leonhardt Gustav

BÌNH LUẬN

Bình luận