Menu Sliding Logo App Search

Lê Văn Thiện

0 quan tâm

TIỂU SỬ Lê Văn Thiện

Lê Văn Thiện sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938 tại Sóc Trăng, là con thứ mười trong một gia đình có

12 anh chị em.

Ông lớn lên ở Sóc Trăng, với một lòng ưa thích ca hát. Ông học nhạc từ hồi tiểu học với thầy Võ

Đức Phấn (em ruột nhạc sĩ Võ Đức Thu). Gia đình ông bấy giờ có che dấu cán bộ Việt Minh, do đó bị ruồng bỏ gắt gao, ông phải rày đây mai đó.