Menu Sliding Logo App Search

Lê Văn Thiện

0 quan tâm

Lê Văn Thiện sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938 tại Sóc Trăng, là con thứ mười trong một gia đình có

12 anh chị em.

Ông lớn lên ở Sóc Trăng, với một lòng ưa thích ca hát. Ông học nhạc từ hồi tiểu học với thầy Võ

Đức Phấn (em ruột nhạc sĩ Võ Đức Thu). Gia đình ông bấy giờ có che dấu cán bộ Việt Minh,...

Xem tiểu sử

BÌNH LUẬN

Bình luận