Menu Sliding Logo App Search

Lê Thương

9 quan tâm

Lê Thương là một trong những cánh chim đầu đàn của tân nhạc (cùng thế hệ với Dương Thiệu Tước, Văn Chung, Lê Yên, Thẩm Oánh, Nguyễn Xuân Khoát, Dzoãn Mẫn…),

Ông từng là một thầy dòng nhưng rồi lại bỏ áo tu - chắc vì tâm hồn quá lãng mạn và đa tình. Tuy...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

Thương Bella

Thương Bella

quan tâm

Thu Thương

Thu Thương

quan tâm

Hoàng Thương

Hoàng Thương

quan tâm

Thương Huyền

Thương Huyền

quan tâm

Hà Thương

Hà Thương

quan tâm

Mai Thương

Mai Thương

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận