Menu Sliding Logo App Search

Lâm Phàm

33 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 林凡 Tên Tiếng Anh: Freya Lin

Xem tiểu sử

Bài hát Lâm Phàm (87)

我们的故事只讲了一半 / Câu Chuyện Đôi Ta Chỉ Mới Nói Được Một Nửa

我们的故事只讲了一半 / Câu Chuyện Đôi Ta Chỉ Mới Nói Được Một Nửa

Lâm Phàm

熊麻吉 / Chú Gấu Ted

熊麻吉 / Chú Gấu Ted

Nhiều nghệ sĩ

还原 / Hoàn Nguyên

还原 / Hoàn Nguyên

Lâm Phàm

艳遇 / Diễm Ngộ

艳遇 / Diễm Ngộ

Lâm Phàm

很远的近 / Gần Của Rất Xa

很远的近 / Gần Của Rất Xa

Lâm Phàm

目送 / Nhìn Theo

目送 / Nhìn Theo

Lâm Phàm

Album Lâm Phàm (7)

岁月这把刀 / Lưỡi Dao Mang Tên Năm Tháng

岁月这把刀 / Lưỡi Dao Mang Tên Năm Tháng

Lâm Phàm

爱情_很突然 / Tình Yêu_Rất Đột Nhiên

爱情_很突然 / Tình Yêu_Rất Đột Nhiên

Lâm Phàm

爱情_很突然/ Tình Yêu, Rất Đột Nhiên

爱情_很突然/ Tình Yêu, Rất Đột Nhiên

Lâm Phàm

非爱不可.心林凡/ Không Yêu Không Được - Tâm Lâm Phàm

非爱不可.心林凡/ Không Yêu Không Được - Tâm Lâm Phàm

Lâm Phàm

都是他/ Cũng Là Anh Ấy

都是他/ Cũng Là Anh Ấy

Lâm Phàm

眼泪流回去/ Nước Mắt Chảy Trở Về

眼泪流回去/ Nước Mắt Chảy Trở Về

Lâm Phàm

MV Lâm Phàm (15)

熊麻吉 / Chú Gấu Ted

熊麻吉 / Chú Gấu Ted

Nhiều nghệ sĩ

一恋爱就乱了 / Vừa Yêu Liền Bối Rối

一恋爱就乱了 / Vừa Yêu Liền Bối Rối

Lâm Phàm

很远的近 / Gần Của Rất Xa

很远的近 / Gần Của Rất Xa

Lâm Phàm

套不住 (Feat. 符致逸) / Bọc Không Được (Feat. Phù Trí Dật)

套不住 (Feat. 符致逸) / Bọc Không Được (Feat. Phù Trí Dật)

Lâm Phàm

岁月这把刀 / Lưỡi Dao Mang Tên Năm Tháng

岁月这把刀 / Lưỡi Dao Mang Tên Năm Tháng

Lâm Phàm

目送 / Nhìn Theo

目送 / Nhìn Theo

Lâm Phàm

Nghệ sĩ tương tự

Quách Thái Khiết

Quách Thái Khiết

quan tâm

Lương Tịnh Như

Lương Tịnh Như

quan tâm

Triệu Vy

Triệu Vy

quan tâm

Lưu Tử Linh

Lưu Tử Linh

quan tâm

Trương Thiều Hàm

Trương Thiều Hàm

quan tâm

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận