Menu Sliding Logo App Search

LM.C là một ban nhạc Nhật Bản , chơi nhạc lai của rock và pop điện tử (mang nhãn hiệu New Century Electrock của ban nhạc), bao gồm hai thành viên.

Xem tiểu sử

Bài hát LM.C (170)

In Future, New Sensation

In Future, New Sensation

LM.C

ChainDreamers

ChainDreamers

LM.C

Virtual Quest

Virtual Quest

LM.C

Intersection

Intersection

LM.C

Hangover

Hangover

LM.C

Hollow Hotel

Hollow Hotel

LM.C

Album LM.C (24)

Future Sensation

Future Sensation

LM.C

VEDA

VEDA

LM.C

Rain Maker

Rain Maker

LM.C

Hoshi no Arika.

Hoshi no Arika.

LM.C

Super Glitter Loud Box

Super Glitter Loud Box

LM.C

Perfect Fantasy

Perfect Fantasy

LM.C

MV LM.C (6)

The Location Of The Star

The Location Of The Star

LM.C

Sentimental PIGgy Romance

Sentimental PIGgy Romance

LM.C

Rock the LM.C

Rock the LM.C

LM.C

John

John

LM.C

Boys & Girls

Boys & Girls

LM.C

Bell The Cat

Bell The Cat

LM.C

Nghệ sĩ tương tự

Machico

Machico

quan tâm

OxT

OxT

quan tâm

TRUE

TRUE

quan tâm

GARNiDELiA

GARNiDELiA

quan tâm

Maaya Uchida

Maaya Uchida

quan tâm

AAA

AAA

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận