Menu Sliding Logo App Search

Karl Böhm

0 quan tâm

Sinh ra ở Graz, Áo. Năm 1957, ông xuất hiện lần đầu của ông tại Metropolitan Opera ở New York, tiến hành Don Giovanni, và nhanh chóng trở thành một trong những dây dẫn yêu thích của Rudolf Bing thời, tiến hành, tất cả đã nói, 262 buổi biểu diễn. Cuối đời, ông bắt đầu tiến hành một mối quan hệ khách với dàn nhạc giao...

Xem tiểu sử

Album Karl Böhm (81)

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 7 (No. 2)

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 7 (No. 2)

Karl Böhm,Wiener Philharmoniker,Berliner Philharmoniker

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 7 (No. 1)

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 7 (No. 1)

Karl Böhm,Wiener Philharmoniker,Berliner Philharmoniker

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 6

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 6

Karl Böhm,Berliner Philharmoniker,Wiener Philharmoniker

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 5

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 5

Karl Böhm,Wiener Philharmoniker,Berliner Philharmoniker

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 4

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 4

Karl Böhm,Berliner Philharmoniker,Wiener Philharmoniker

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 3

Mozart - The Wind Concerto, Serenades, Divertimentos CD 3

Karl Böhm,Berliner Philharmoniker,Wiener Philharmoniker

BÌNH LUẬN

Bình luận