Menu Sliding Logo App Search

John Debney

1 quan tâm

John Debney là một nhà soạn nhạc phim người Mỹ . Ông đã nhận được một đề cử giải Oscar cho Mel Gibson's The Passion of the Christ. Ông cũng sáng tác cho Cutthroat Island.

Xem tiểu sử

Album John Debney (31)

Ice Age: Collision Course (Score)

Ice Age: Collision Course (Score)

John Debney

The Adventures Of Sharkboy And Lavagirl 3-D (Score) (P.2)

The Adventures Of Sharkboy And Lavagirl 3-D (Score) (P.2)

Robert Rodriguez,Graeme Revell,John Debney

The Adventures Of Sharkboy And Lavagirl 3-D (Score) (P.1)

The Adventures Of Sharkboy And Lavagirl 3-D (Score) (P.1)

Robert Rodriguez,Graeme Revell,John Debney

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.3)

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.3)

John Debney

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.2)

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.2)

John Debney

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.1)

Yogi Bear (Complete) (Score) (P.1)

John Debney

BÌNH LUẬN

Bình luận