Menu Sliding Logo App Search

Jerusalem Quartet

0 quan tâm

Jerusalem Quartet là nhóm nhạc tứ tấu đàn dây, xúât hiện từ cuối thế kỷ 20. Nhóm nhạc với các thành viên: Alexander Pavlovsky chơi violin, Sergei Bresler, violin, Amichai Grosz, viola Kyril Zlotnikov, violoncello.

Xem tiểu sử

Bài hát Jerusalem Quartet (70)

Clarinet Quintet. IV. Con Moto

Clarinet Quintet. IV. Con Moto

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

Clarinet Quintet. III. Andantino

Clarinet Quintet. III. Andantino

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

Clarinet Quintet. II. Adagio

Clarinet Quintet. II. Adagio

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

Clarinet Quintet. I. Allegro

Clarinet Quintet. I. Allegro

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

String Quartet No. 2  III. Quasi Minuetto, Moderato - Allegretto Vivace

String Quartet No. 2 III. Quasi Minuetto, Moderato - Allegretto Vivace

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

String Quartet No. 2  IV. Finale. Allegro Non Assai

String Quartet No. 2 IV. Finale. Allegro Non Assai

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

Album Jerusalem Quartet (7)

Brahms - Clarinet Quintet, String Quartet No. 2

Brahms - Clarinet Quintet, String Quartet No. 2

Sharon Kam, Jerusalem Quartet

Ludwig Van Beethoven - String Quartets Op. 18 CD 2

Ludwig Van Beethoven - String Quartets Op. 18 CD 2

Jerusalem Quartet

Ludwig Van Beethoven - String Quartets Op. 18 CD 1

Ludwig Van Beethoven - String Quartets Op. 18 CD 1

Jerusalem Quartet

Mozart - String Quartets K. 157, 458 & 589

Mozart - String Quartets K. 157, 458 & 589

Jerusalem Quartet

Haydn - String Quartets Op 64,5, 76,2, 77,1

Haydn - String Quartets Op 64,5, 76,2, 77,1

Jerusalem Quartet

Dvorák: String Quartet Op. 96, Piano Quintet Op. 81

Dvorák: String Quartet Op. 96, Piano Quintet Op. 81

Jerusalem Quartet

BÌNH LUẬN

Bình luận