Menu Sliding Logo App Search

Jeanne Lamon

2 quan tâm

Jeanne Lamon (sinh năm1949), là nữ nghệ sĩ vĩ cầm và dây dẫn , sinh ra tại New York, lớn lên ở bang New York, và bắt đầu học violin năm lên bảy tuổi. Cô học violin tại Nhạc viện Westchester với Editha Braham. Sau đó cô tham dự Đại học Brandeis ở Boston, nơi cô đã được cấp bằng Cử nhân Âm nhạc học violin với Robert...

Xem tiểu sử

Bài hát Jeanne Lamon (141)

Concerto for 2 Oboes & 2 Violins in C Major, RV 557

Concerto for 2 Oboes & 2 Violins in C Major, RV 557

Jeanne Lamon, Tafelmusik

Concerto for Strings in G Major, RV 151

Concerto for Strings in G Major, RV 151 "Alla rustica"

Tafelmusik, Jeanne Lamon

Concerto for Strings in G Minor, RV 152

Concerto for Strings in G Minor, RV 152

Nhiều nghệ sĩ

Concerto for Strings in D Minor, RV 127

Concerto for Strings in D Minor, RV 127

Nhiều nghệ sĩ

Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D Major, RV 564

Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D Major, RV 564

Nhiều nghệ sĩ

Cello Concerto in A Minor, RV 419

Cello Concerto in A Minor, RV 419

Nhiều nghệ sĩ

Album Jeanne Lamon (10)

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 4)

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 4)

Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 3)

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 3)

Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 2)

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 2)

Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 1)

Baroque Masterpieces CD 43 - Purcell Dido And Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur (No. 1)

Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 2)

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 2)

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir, Jeanne Lamon

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 1)

Baroque Masterpieces CD 24 - Corelli 6 Concerti Grossi (No. 1)

Tafelmusik Baroque Orch & Chamber Choir, Jeanne Lamon

Nghệ sĩ tương tự

Czech Philharmonic Orchestra

Czech Philharmonic Orchestra

quan tâm

Václav Neumann

Václav Neumann

quan tâm

Andrew Manze

Andrew Manze

quan tâm

Cristofori Ensemble

Cristofori Ensemble

quan tâm

Arthur Schoonderwoerd

Arthur Schoonderwoerd

quan tâm

Leonard Slatkin

Leonard Slatkin

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận