Menu Sliding Logo App Search

Jean Efflam Bavouzet

1 quan tâm

Jean-Efflam Bavouzet là một nghệ sĩ dương cầm người Pháp sinh năm 1962. Ông đã giành giải nhất cuộc thi Quốc tế Beethoven năm 1986 tại Cologne. Năm 1989. Ông vừa hoàn thành ghi âm các hoàn thành của Debussy 1, 2.3 đàn piano do Chandos Records phát hành.

Xem tiểu sử

Bài hát Jean Efflam Bavouzet (192)

Premier Trio In G Major - Rêverie

Premier Trio In G Major - Rêverie

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Premier Trio In G Major - Finale. Appassionato - Un Poco Ritenuto

Premier Trio In G Major - Finale. Appassionato - Un Poco Ritenuto

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Premier Trio In G Major - Andante Espressivo - Un Poco Più Mosso - Tempo 1

Premier Trio In G Major - Andante Espressivo - Un Poco Più Mosso - Tempo 1

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Premier Trio In G Major - Andantino Con Moto Allegro - Allegro Appassionato - Un Poco Rallentando - Tempo 1 - Allegro Appassionato - Tempo 1

Premier Trio In G Major - Andantino Con Moto Allegro - Allegro Appassionato - Un Poco Rallentando - Tempo 1 - Allegro Appassionato - Tempo 1

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Premier Trio In G Major - Scherzo. Intermezzo. Moderato Con Allegro - Un Poco Più Lento - Tempo 1

Premier Trio In G Major - Scherzo. Intermezzo. Moderato Con Allegro - Un Poco Più Lento - Tempo 1

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Deux Danses - 2. Danse Profane. Modéré - Animez - Tempo 1 - Animez - Retenu - A Tempo - Animez - Retenu - A Tempo - Très Retenu - Le Double Moins Vîte (Tempo Rubato) - Plus Lent Et Retenu

Deux Danses - 2. Danse Profane. Modéré - Animez - Tempo 1 - Animez - Retenu - A Tempo - Animez - Retenu - A Tempo - Très Retenu - Le Double Moins Vîte (Tempo Rubato) - Plus Lent Et Retenu

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Album Jean Efflam Bavouzet (17)

Debussy - String Quartet; Piano Trio; Deux Danses; Rêverie

Debussy - String Quartet; Piano Trio; Deux Danses; Rêverie

The Brodsky Quartet, Jean Efflam Bavouzet

Haydn -  Piano Sonatas Vol. 4

Haydn - Piano Sonatas Vol. 4

Jean Efflam Bavouzet

Haydn -  Piano Sonatas Vol. 3

Haydn - Piano Sonatas Vol. 3

Jean Efflam Bavouzet

Haydn -  Piano Sonatas Vol. 2

Haydn - Piano Sonatas Vol. 2

Jean Efflam Bavouzet

Haydn -  Piano Sonatas Vol. 1

Haydn - Piano Sonatas Vol. 1

Jean Efflam Bavouzet

Claude Debussy Complete Works For Piano Vol 5 No. 2

Claude Debussy Complete Works For Piano Vol 5 No. 2

Jean Efflam Bavouzet

BÌNH LUẬN

Bình luận