Menu Sliding Logo App Search

Jascha Heifetz

5 quan tâm

Ngày 27 tháng 10 Năm 1917, Heifetz chơi lần đầu tiên tại Carnegie Hall ở New York, Hoa Kỳ, và trở thành một nghệ sĩ xúât sắc theo đánh gái của những nghệ sĩ nổi tíêng có mặt lúc đó. Trong năm 1917, Heifetz đã được bầu làm thành viên danh dự của Phi Mu Alpha Sinfonia , các huynh đệ quốc gia dành cho nam giới trong...

Xem tiểu sử

Album Jascha Heifetz (28)

Heifetz - Bruch, Concerto No. 1, Scottish Fantasy; Vieuxtemps, Concerto No. 5

Heifetz - Bruch, Concerto No. 1, Scottish Fantasy; Vieuxtemps, Concerto No. 5

Malcolm Sargent, Jascha Heifetz, The New Symphony Orchestra Of London

Tchaikovsky, Wieniawski, Sibelius - Violin Concertos

Tchaikovsky, Wieniawski, Sibelius - Violin Concertos

Jascha Heifetz, Sir John Barbirolli, Thomas Beecham

Heifetz Plays Brahms, Bach, Mozar

Heifetz Plays Brahms, Bach, Mozar

Jascha Heifetz, Various Artists

Bach - Sonatas And Partitas CD 2 (No. 2)

Bach - Sonatas And Partitas CD 2 (No. 2)

Jascha Heifetz

Bach - Sonatas And Partitas CD 2 (No. 1)

Bach - Sonatas And Partitas CD 2 (No. 1)

Jascha Heifetz

Bach - Sonatas And Partitas CD 1

Bach - Sonatas And Partitas CD 1

Jascha Heifetz

BÌNH LUẬN

Bình luận