Menu Sliding Logo App Search

Hoàng Vân

17 quan tâm

TIỂU SỬ Hoàng Vân

Năm 1946, tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, rồi làm phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, tham gia Đội Tuyên truyền võ trang Lao Hà, làm báo và công tác địch vận của trung đoàn, sư đoàn, sau đó phụ trách nghệ thuật Văn công Sư đoàn 312.

Hoà bình lập lại, ông được cử đi học tại Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc). Tốt nghiệp, ông chỉ huy dàn nhạc Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói VN kiêm chỉ đạo nghệ thuật, tham gia giảng dạy môn Sáng tác và Phối khí tại Nhạc viện Hà Nội (cho đến năm 1989). Từ năm 1963 đến năm 1989, ông là Uỷ viên Ban chấp hành Hội nhạc sỹ VN, là Trưởng ban Sáng tác thanh nhạc và công tác tại Hội cho đến năm 1996.