Menu Sliding Logo App Search

Hoàng Vân

17 quan tâm

Năm 1946, tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, rồi làm phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, tham gia Đội Tuyên truyền võ trang Lao Hà, làm báo và công tác địch vận của trung đoàn, sư đoàn, sau đó phụ trách nghệ thuật Văn công Sư đoàn 312.

Hoà bình lập lại, ông được cử đi học tại Nhạc...

Xem tiểu sử

Nghệ sĩ tương tự

ERIK

ERIK

quan tâm

Bích Phương

Bích Phương

quan tâm

Trung Quân Idol

Trung Quân Idol

quan tâm

Đức Phúc

Đức Phúc

quan tâm

Huỳnh James

Huỳnh James

quan tâm

Nguyễn Trường Văn

Nguyễn Trường Văn

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận